dinsdag 5 maart 2019

WELKE ALTERNATIEVEN ZIJN ER ALS DE BANK NEE ZEGT?


In het kort:
Kleinere bedrijven moeten vaker een beroep doen op alternatieve vormen van financiering, omdat de bank geen krediet geeft .Tussen de honderden aanbieders en vele vormen van alternatieve financiering raken ondernemers het spoor bijster.In opkomst zijn informele investeerders en crowdfunding, al voorziet die laatste vorm nog maar in een fractie van de financieringsbehoefte.
Een derde van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zoekt geld buiten de bank om en maar 5% vindt het ook, zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering. ‘Daar gaapt een gigantische kloof. Ze weten de weg niet te vinden. Ook bij de adviseurs bestaat een groot kennistekort.’
Kiezen uit een paar honderd aanbieders van factoring, leasing en andere vormen van alternatieve financiering valt ook niet mee. Een voorhoede van tien financiers, waaronder Spotcap en Funding Circle, richtte de stichting afgelopen oktober op om het kaf van het koren te scheiden. Volgende maand introduceert de stichting een keurmerk voor alternatieve geldverstrekkers.
Lenen van de bank is in de regel het goedkoopst, maar banken hebben sinds 2008 de geldkraan voor mkb-bedrijven dichtgedraaid. In 2013 hadden 800.000 mkb-bedrijven een banklening en vorig jaar waren het er al 300.000 minder. De som aan uitstaande bankleningen aan ondernemers daalde in die tijd met €18 mrd.
Mkb-ondernemers zijn elk jaar op zoek naar €10-€15 mrd aan nieuw kapitaal en minimaal 10% daarvan wordt al door alternatieve financiers verstrekt. We verwachten dat dit door zal groeien. Bedrijven zoeken al vaker rechtstreeks naar alternatieve financiering of combineren dat met bankgeld.
BCG adviseert mkb-bedrijven tot een omzet tot € 30 mln over alternatieve financiering. Het zijn meestal mensen die niet met een bank willen werken of niet kunnen werken. De regels bij banken worden steeds strenger. Ze willen allerlei zekerheden, zoals vastgoed. Als je die niet hebt, moet je iets anders verzinnen.
Dat kan factoring zijn, waarbij een ander bedrijf tegen een vergoeding de facturen alvast uitbetaalt waardoor een ondernemer niet op zijn geld hoeft te wachten. Een andere mogelijkheid zijn rijke mensen die actief willen investeren.
Fintech-bedrijven zijn duurder maar kijken minder naar zekerheden. Ze vinden het belangrijker of er iets binnenkomt op de bankrekening. Sterk groeiend is crowdfunding, waarbij het grote publiek kan investeren in bedrijven. Ten slotte kan een ondernemer een extra aandeelhouder binnenhalen, zoals een investeringsbedrijf. Dan gaat het meestal om iets grotere financieringen.
Deze nieuwe aanbieders kregen ruimte omdat banken risico gingen vermijden. De drie grote banken financierden voorheen het hele Nederlandse mkb, maar laten starters, snelle groeiers en innovatieve bedrijven nu links liggen. Zelfs reguliere mkb-bedrijven krijgen tegenwoordig nul op het rekest. ‘Dat verbaast ons wel. De winstgevendheid van deze bedrijven is fors toegenomen.’
Voor kleinste bedrijven gaat geldkraan het minst open
Alternatieve geldverstrekkers zijn geen concurrenten voor banken, die beschikken over bijna gratis geld. Hoewel er heel veel alternatieven zijn, hebben ze nauwelijks marktaandeel.

zaterdag 4 maart 2017

Overnameprijzen nemen hoge vlucht

Overnameprijzen nemen hoge vlucht

Overnameprijzen nemen hoge vlucht
De prijzen die ondernemingen betalen voor overnames zijn gestegen tot het hoogste niveau sinds de internetboom eind jaren 90. Dat is een teken van vertrouwen, zeggen bankiers, maar ook een risico dat kopers hun investeringen niet kunnen terugverdienen wanneer de economische groei tegenvalt en op termijn financieel in de knel komen.

De historisch lage rente en aantrekkende economie hebben niet alleen de volumes in de fusie- en overnamemarkt opgedreven tot niveaus die na het faillissement van zakenbank Lehman Brothers in 2008 niet meer zijn gezien. Cijfers van dataleverancier Dealogic laten zien dat bedrijven wereldwijd nu gemiddeld ruim twaalf keer de brutowinst neertellen om hun prooi in te lijven, het hoogste prijsniveau in vijftien jaar. In de VS ligt de gemiddelde overnamesom zelfs op meer dan veertien keer de brutowinst, terwijl de zogeheten 'multiple' in Europa op vlak onder de twaalf blijft steken. Ook gemeten naar de premies die bij acquisities worden betaald op de beurskoers (wereldwijd gemiddeld zo'n 25%) zijn de overnamesommen relatief hoog.

Hoogte bedrijfswinsten
'De bedrijfswinsten zijn redelijk op peil gebleven in de voorbije crisisjaren, dus ondernemingen hebben veel cash nu de economische vooruitzichten verbeteren', zegt Vincent Oomes, partner bij Deloitte en adviseur bij multinationals. 'Bovendien kunnen bedrijven gemakkelijk en goedkoop lenen door de lage rente, eigenlijk precies zoals in 2007. Kortom, er is veel geld op jacht naar een beperkt aantal deals. Dat drijft de prijzen op.'

Veel ondernemingen hebben gewacht tot de economie voorzichtig aantrok om eerder gemaakte overnameplannen uit te voeren, stelt hoogleraar corporate finance en governance Kees Cools. 'Maar dan ben je vaak al te laat. Het risico is dat overnames te duur worden betaald en er op termijn scherpe kostenbesparingen nodig zijn om de investering alsnog terug te verdienen.'


Bron: Kooiman, J., 13 april 2015, Bedrijven betalen weer grof voor overnames, fd.nl.

woensdag 15 april 2015

Meer bedrijfsfinancieringsmogelijkheden: Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) van start


De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) is een samenwerkingsverband tussen institutionele beleggers (verzekeraars en pensioenfondsen) met als doel de  investeringsmogelijkheden voor de lange termijn voor institutionele beleggers in de Nederlandse economie te vergroten. Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen hebben een beleggingsportefeuille van circa € 1.400 miljard, die zij grotendeels in het buitenland beleggen. Mogelijk kunnen zij een groter deel van dit vermogen in Nederland beleggen, mits er sprake is van investeringen met voldoende schaalgrootte en een adequate risico-rendementsverhouding die in het belang is van deze partijen.
De NLII probeert investeringsbelemmeringen weg te nemen bij financieringsvraagstukken die weliswaar rendabel zijn, maar die vanwege een beperkte omvang of onvoldoende transparante risico’s en rendementen als belegging minder geschikt zijn voor institutionele beleggers. Op 8 april 2015 kondigde de NLII twee concrete proposities aan, waarbij financiering door institutionele beleggers wordt gecombineerd met bancaire financiering. Zo wordt gebruikt gemaakt van het distributienetwerk en de kennis van banken op het gebied van kredietverlening.
Het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) is speciaal gericht op MKB-ondernemers. Het fonds wordt gefinancierd door institutionele beleggers en verstrekt achtergestelde leningen van minimaal € 150.000 en maximaal € 5 miljoen. Voor iedere euro achtergestelde lening verstrekt de distribuerende bank minimaal een gelijk bedrag aan gewoon bancair krediet (niet achtergesteld). Het totale financieringsbedrag bedraagt dus minimaal € 300.000.
Deze financieringsvorm is geschikt voor MKB-ondernemers met goede groei- en winstvooruitzichten die normaliter niet of beperkt in aanmerking komen voor bancair krediet doordat zij te weinig risicodragend vermogen hebben. De Nederlandse overheid staat garant voor 50% van de hoofdsom van de achtergestelde leningen die het ALF verstrekt.
Het Bedrijfsleningen Fonds (BLF) is een voortzetting van het vorig jaar door Euronext geïnitieerde NL Ondernemingsfonds (NLOF) en is gericht op middelgrote ondernemingen. Het BLF neemt voor minimaal € 5 miljoen en maximaal € 25 miljoen deel in een lening. Voor iedere door het fonds verstrekte euro verstrekt de bank voor tenminste een gelijk bedrag een lening met gelijke voorwaarden. Het totale financieringsbedrag bedraagt dus minimaal € 10 miljoen.
Deze financiering is met name geschikt voor gezonde bedrijven waarbij banken het volledige bedrag niet zelfstandig kunnen/willen financieren, bijvoorbeeld omdat zij al teveel financiering hebben uitstaan op de individuele onderneming of in de sector waarin de onderneming actief is. Door co-financiering wordt de totale financieringscapaciteit groter.
De NLII verwacht met beide fondsen een extra financieringscapaciteit van in totaal € 2 miljard te kunnen realiseren in de komende drie jaar. Institutionele beleggers die hun deelname reeds hebben toegezegd zijn Aegon, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds Metaal & Techniek en Nationale Nederlanden. ABN AMRO, ING en de Rabobank verstrekken de bancaire kredieten. Het NLII verwacht dat ondernemers al deze zomer via hun bank een beroep kunnen doen op de fondsen. Bron Rabobank

dinsdag 14 april 2015

Overnamemarkt op stoomMeer dan de helft van alle grotere bedrijven is van plan de komende twaalf maanden van plan een grotere of kleinerebedrijfsovername te doen.
Dit blijkt uit de halfjaarlijkse peiling Global Capital Confidence Barometer, van accountancybureau EY onder meer dan 1600 bestuurders in 54 landen. Daarmee ligt de interesse voor fusies en overnames momenteel weer op het hoogste niveau sinds 2010. Vorig jaar werd voor meer dan 3 biljoen dollar aan deals aangekondigd, het drukste jaar aan het overnamefront sinds 2007.

Hogere overnameprijzen

Uit een recent onderzoek van dataleverancier Deallogic blijkt dat ook de overnameprijzen in de lift zitten. De prijzen die ondernemingen betalen voor bedrijfsovernames zijn gestegen tot het hoogste niveau sinds de internetboom eind jaren 90. Wereldwijd wordt er nu gemiddeld ruim twaalf keer de brutowinst betaald om een bedrijf over te nemen. In de VS ligt de gemiddelde overnamesom zelfs op meer dan veertien keer de brutowinst, terwijl in Europa de multiple onder de twaalf blijft steken.
Het gaat hier met name om beursgenoteerde bedrijven, de multiples voor (Nederlandse) MKB-bedrijven liggen met 4 á 5 keer Ebitda aanmerkelijk lager. Bron:brookx.

vrijdag 27 maart 2015

Goede redenen om dit jaar jouw bedrijf te verkopen

Goede redenen om dit jaar jouw bedrijf te verkopen

1) Positief sentiment

De overnamemarkt is sterk sentiment gedreven. Daarbij kijkt een koper in feite vooral naar de toekomstige verdiencapaciteit van een bedrijf. Nu de macro-economische vooruitzichten de komende jaren ronduit positief zijn – ‘alle seinen staan op groen’, volgens minister Henk Kamp – vergroot dat de bereidheid van kopers om mee te gaan in jouw verhaal en daarvoor ook een goede prijs te betalen. Uiteraard staan cijfers en zakelijke motieven voorop, maar een positieve outlook voor de komende drie jaar helpt zeker mee. Een koper is tenslotte ook maar een mens.

2) Geld in overvloed

Veel strategische kopers en participatiemaatschappijen hebben zich de laatste jaren ingehouden, maar willen nu hun slag slaan. Geld is geen enkel probleem, het klotst op dit moment letterlijk tegen de plinten. Zeker nu de ECB de komende anderhalf jaar nog eens 1100 miljard extra in de markt pompt en de rente historisch laag staat is iedereen op zoek naar groei en rendement. Strategische kopers zoeken vooral innovaties, omzet en marktaandeel, PE-partijen zijn op zoek naar interessante bedrijven waarmee ze de komende 5 tot 7 jaar een mooie rit kunnen maken. Dat zou zomaar jouw bedrijf kunnen zijn.

3) Cashen

Je bent al ruim tien jaar succesvol aan het ondernemen. Maar daar heeft het thuisfront nog steeds niet veel van gemerkt. je hebt jezelf uitsluitend een bescheiden management fee uitgekeerd, en daarnaast alle winst weer in het bedrijf geïnvesteerd. Dan is het nu een mooi moment om alvast een deel van het bedrijf – bij voorkeur minder dan 50 procent – te verkopen aan bijvoorbeeld een participatiemaatschappij, strategische koper of zakelijke partner. Je slaat daarmee twee vliegen in één klap: je krijgt er de komende jaren een stevige business-partner bij en en je kunt tegelijkertijd een stuk vermogen veilig te stellen. Want van winst nemen is nog nooit iemand minder geworden.

4) Juiste man op de juiste plek

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een flinke groeispurt gemaakt en is inmiddels een serieuze organisatie aan het worden. Afdelingen, procedures, functies: in feite heeft het bedrijf de komende jaren meer behoefte aan een goede manager dan een ondernemer die elke dag weer met een nieuw idee komt aanzetten. Kortom, een goed moment om je af te vragen of jij voor die nieuwe fase de juiste man of vrouw op de juiste plek bent. Want als dat niet zo is, is het nu tijd om actie te ondernemen.

5) Partnership

Je hebt tot nu toe altijd zelf de kar getrokken. Maar ondernemen kan een eenzame bezigheid zijn. Bovendien is het bedrijf kwetsbaar als alles aan jouw persoon hangt. Dus waarom niet kiezen voor een zakelijke partner die naast geld ook nieuwe kennis, contacten en energie inbrengt? Daarmee trek je het bedrijf naar een hoger plan en maak je het minder afhankelijk van jouw persoon. Bovendien is het bedrijf daardoor aantrekkelijker voor een toekomstige koper.

6) Stop op het hoogtepunt

Het zal jou ongetwijfeld niet overkomen, maar de meeste ondernemers maken de fout door veel te lang door te gaan. Net als bij topsporters, artiesten en politici is het de kunst om op het hoogtepunt te stoppen. Want hoe succesvol je ook bent, er komt een dag dat de markt kantelt, je het fysiek niet meer trekt of dat je gewoon geen zin meer heeft om minimaal zestig uur per week gas te geven. Voorkom dus dat je over drie jaar die succesvolle ondernemer was die in 2015 zijn bedrijf goed had kunnen verkopen, maar inmiddels met een burn-out thuis zit. Dat zou namelijk zonde zijn.

Een bedrijf verkopen is een intensief traject waar je minimaal 6 tot 12 maanden voor uit moet trekken. Cruciaal voor het de slagingskans is de voorbereiding, de timing en uw netwerk van adviseurs. Voor John de Mol was 2015 in ieder geval het perfecte moment.


Bron: www.brookz.nl 

donderdag 26 maart 2015

BEDRIJFSVERKOOPPLANNEN? EERST EEN HAVENDIJK-SESSIE

BEDRIJFSVERKOOPPLANNEN? EERST EEN HAVENDIJK-SESSIE

Wellicht speelt u als ondernemer met de gedachte om (op termijn) uw bedrijf te verkopen. Waar moet u allemaal aan denken en hoe zorgt u ervoor dat u en uw bedrijf goed voorbereid zijn?
De gespecialiseerde overnameadviseurs van HAVENDIJK nemen u in een 2 uur durende privésessie mee door het (ver)kooptraject, toegesneden op uw specifieke situatie.
Een bedrijfsverkoop is een zeer persoonlijk en vaak delicaat proces. In tegenstelling tot klassikale workshops, is een HAVENDIJK-sessie uitsluitend op uw casus gericht en wordt alle relevante informatie beoordeeld. Ook die bedrijfsgevoelige of persoonlijke informatie die u in een groepsworkshop liever niet naar voren zou brengen.
Martijn Boer en Peter Hakkesteegt, de gespecialiseerde Register Adviseurs Bedrijfsopvolging van HAVENDIJK, zullen uw situatie objectief beoordelen, niet gehinderd door eigen commerciële belangen, zoals die er voor uw accountant mogelijk wel zijn.
De kosten voor een HAVENDIJK-sessie (circa 2 uur) bedragen € 295 ex BTW en is inclusief maximaal 2 uur voorbereidingstijd voor een beknopte analyse van uw (financiële) bedrijfsinformatie.
Stuur een mail naar info@havendijk voor een afspraak.
Op www.havendijk.nl vind u voorbeelden van succesvolle bedrijfsoverdrachten.

HAVENDIJK BEGELEIDT HERFINANCIERING ATTEMA

HAVENDIJK BEGELEIDT HERFINANCIERING ATTEMA

Attema is een ambitieuze ontwikkelaar en producent van innovatieve kunststofoplossingen. Deze zijn onder te verdelen naar de marktsegmenten: Installatie, Bouw, Infra en Special Products. Het motto van Attema is
“VERNIEUWENDE IDEEËN VOOR ‘N VERANDERENDE WERELD”
Voor meer informatie zie: www.attema.com
Martijn Boer en Pieter Lit waren vanaf het begin bij het traject betrokken en adviseerden de directie van Attema m.b.t. de strategie en de condities van de herfinanciering.
Ton de Hoog, algemeen directeur van Attema: “Eind vorig jaar had ik contact met Martijn Boer over de herfinanciering van Attema. Ik besloot om HAVENDIJK te vragen ons te adviseren en ben buitengewoon tevreden over het gelopen traject. De bank heeft uiteindelijk na diverse onderhandelingsronden het eerste voorstel van HAVENDIJK bijna volledig gevolgd. Het traject werd gekenmerkt door kennis van zaken, professionaliteit en betrokkenheid van beide heren”


vrijdag 10 oktober 2014

Bedrijfsfinanciering in 24 uur


Bedrijfsfinanciering


Zoekt je bedrijfsfinanciering?

Wil je een bedrijfsfinanciering maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Met de E-cursus bedrijfsfinanciering in 24 uur schrijf je een financieringsplan voor elke financier. Dit kan de bank zijn maar ook voor investeerders, crowdfunding, kredietunies en overige financiers.

Regel jouw bedrijfsfinanciering zelf

Banken zijn terughoudender dan ooit met het toekennen van kredieten en bedrijfsfinancieringen aan bestaande en nieuwe ondernemingen.Met behulp van deze e-cursus schrijf  je zelf in 24 uur een professioneel financieringsplan. Deze kun je niet alleen voor de banken gebruiken maar ook voor alle andere financiers. Er zijn namelijk vele manieren van bedrijfsfinanciering maar een goed financieringsplan wordt altijd geëist.
Doordat je je goed voorbereidt en een professioneel bedrijfsfinancieringsplan kan overhandigen , krijgt je een betere rating en krijgt je daardoor korting op te betalen rente.
Met deze E-cursus kun je in één keer een perfect bedrijfsfinancieringsplan opstellen.Met behulp van deze e-cursus schrijf je zelf in 24 uur een professioneel bedrijfsfinancieringsplan.

Jouw voordelen zijn:

  • In één keer een perfect bedrijfsfinancieringsplan opstellen.
  • Regel zelf jouw bedrijfsfinanciering op de juiste manier en bespaar duizenden euro’s op jouw accountant en adviseur.
  • Ontvang het E-book “Bedrijfsfinanciering in 24 uur ”. Hierin staan alle relevante zaken over wat je moet weten over het aanvragen van een bedrijfsfinanciering.
  • Deze investering betaalt zich dubbel en dwars terug.
  • Je hebt zelf het bedrijfsfinancieringsplan geschreven. Hierdoor zit je als beste in de materie.
  • Bij vragen kunt je mailen, je krijgt binnen 24 uur antwoord.
  • Ondersteuning van een bedrijfsfinancieringsspecialist.
  • Bespaar vele uren met opzoeken op internet met halfbakken modellen en gratis ondernemingsplannen die tekort schieten.
Zie de link: bedrijfsfinanciering in 24 uur.